Commercieel

Huybregts Relou is behalve vakkundig ook een goede organisator van het bouwproces. Slagvaardig, helder en kostenbewakend. Dit geldt ook voor het bouwen van commercieel vastgoed. Via bouwteamvergaderingen en overleg met betrokkenen, zoals opdrachtgever,
architect en constructeur, worden de juiste beslissingen snel genomen. Gemaakte afspraken en wijzigingen worden altijd schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd.