VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Woningcorporaties zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden met oplossingsgerichte partners om haar bestaande woningen te verduurzamen. Het centraal stellen van de eindgebruiker (de huurder) en creatief meedenken naar de best passende projectoplossing is voor ons steeds weer een mooie uitdaging. Vanaf initiatief ontzorgen wij met een degelijke voorbereiding en goede procesbeheersing onze klanten als transparante en vakkundige bouwpartner. Projectinformatie en -communicatie op maat is in onze ogen de sleutel tot succes. Huybregts Relou heeft reeds bewezen met haar gespecialiseerde VBGO team de kennis en ervaring in huis te hebben om gezamenlijk met haar (bouw)partners deze verduurzamingsprojecten tot een succes te maken.

 

VBGO
Mede ingegeven door het klimaatakkoord van Parijs ligt er een grote opgave om onze huidige woningvoorraad verder te verduurzamen. Huybregts Relou wil hierin bijdragen en kijkt hierin ver vooruit: niet meer denken in één project maar in een overstijgend programma om gezamenlijk met groter effect tot meer duurzaamheid en zekerheid te komen!

 

Voor het verbeteren van het proces in deze projecten in groot onderhoud zijn we een LEAN programma specifiek gericht op groot onderhoud gestart. VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO) is een interactief programma om het proces van het onderhouden in veelal bewoonde situaties te verbeteren. VBGO is een aanpak waarbij de kennis op het gebied van groot onderhoud continu wordt verbeterd en doorontwikkeld. In de aanpak werken we hierbij met model draaiboeken, integrale blik op technische en sociale aspecten, data-analyse, (digitale) communicatie middelen in een duidelijke rolverdeling met onze klanten. Inmiddels worden er meer dan 2000 woningen volgens de VBGO methodiek voorbereid en gerealiseerd.

 

Indien u, net als ons overtuigd bent dat resultaat samen komt door samen te leren en te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op. Wij, of een van onze bestaande klanten, vertellen u graag meer over VBGO. Samen werken aan een duurzamere toekomst!

 

Wilt u meer weten over onze VBGO aanpak? Neem gerust contact op via info@hrson.nl