11 januari 2016

Eindhoven, bijeenkomst social return.

Op het project nieuwbouw "Hockeyaccommodatie Oranje – Rood" te Eindhoven heeft een bijeenkomst over social return plaatsgevonden, waarbij onze onderaannemers waren uitgenodigd. In het overleg hebben zij uitleg gekregen wat social return inhoudt, wat de voorwaarden zijn voor invulling, hoe de financiële verrekeningen plaats vinden en als laatste wat SROI en UVW voor hen kan betekenen.

 

Het georganiseerde overleg is zinvol geweest omdat alle genodigde aan het eind van de bijeenkomst hebben aangegeven dat zij hun welwillendheid tonen om een social return medewerker in te zetten op het project "Hockeyaccommodatie Oranje – Rood".

Op het project nieuwbouw "Hockeyaccommodatie Oranje – Rood" te Eindhoven heeft een bijeenkomst over social return plaatsgevonden, waarbij onze onderaannemers waren uitgenodigd.

 

Dit overleg was georganiseerd op initiatief van het projectteam samen met een medewerkster van SROI (social return on Investment), en een adviseur van werkgeversdiensten UWV. De reden hiervan is dat 2% van de aanneemsom ingevuld zal worden met uren door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Huybregts Relou heeft vanaf week 48 hieraan invulling gegeven door het in dienst nemen van een bouwplaats medewerker en assistent voor een timmerman. Voor het overleg met SROI en UWV zijn onze onderaannemers Heezen Grondwerken, Homij W & E-installaties, Trivado Metselwerken, ZND / Nedicom dak en gevelwerken, Fonville schoonmaakdiensten en CSC sportvelden uitgenodigd.