24 september 2019

Kennisdeling in samenwerking met Renda in wijk 't Ven te Eindhoven

't Ven in Eindhoven, is onderdeel van het rijksbrede programma Aardgasvrije wijken, waarbij 27 wijken van het gas afgaan. Op 19 september heeft er een kennisdelingsessie plaatsgevonden in deze wijk, waar wij als Huybregts Relou en Van Santvoort Bouw samen op dit moment 195 woningen renoveren in opdracht van 'thuis.

 

Onder de naam Thuis in 't Ven pakken wij, samen met onze partners De Loods, Sankomij, Fiks en Volantis, zowel de technische als de sociale renovatie aan. Naast de binnenrenovatie, die op bewonersniveau wordt uitgevoerd, krijgen de woningen een compleet nieuw geïsoleerde buitenschil en wordt het dak vernieuwd, inclusief zonnepanelen. Tevens worden de bestaande kozijnen vervangen, inclusief drievoudig isolatieglas, de kruipruimte geïsoleerd en geluidswerende wanden geplaatst in de woon- en slaapkamer. De woningen worden all-electric gemaakt. Kortom: een ingrijpende renovatie!

 

Het zijn kleine woningen, waardoor de impact van de renovatie zeer groot is. Zodoende zijn er eerst 9 modelwoningen aangepakt. In een evaluatie is besloten een aantal zaken anders aan te pakken. Zo is het aantal piekmomenten in overlast teruggebracht van 3 naar 2, door de werkzaamheden anders in te richten. Ook de bewonerscommunicatie ligt in handen van team Thuis in 't Ven. Al blijkt uit ervaring dat het goed is als ook de corporatie nog een rol blijft spelen. Samen zorgen alle partijen ervoor dat bewoners goed begeleid worden voor-, tijdens en na de renovatie. Bewoners maken samen de buurt. Zij wonen er, zij leven samen in hun straat, hun buurt, hun wijk. Vanaf het begin werd dan ook een klankbordgroep betrokken bij de plannen voor de verbetering van de woningen.

 

Zowel de technische kant als de sociale aspecten van deze renovatie zijn tijdens deze kennisdelingsessie aan bod gekomen.