16 januari 2020

Denken en Werken als één Bedrijf het ultieme doel van nieuwe samenwerking tussen BAM Wonen, Huybregts Relou en WonenBreburg

WonenBreburg, BAM Wonen en Huybregts Relou hebben voor de komende 5 jaar een samenwerkingsconvenant getekend waarin WonenBreburg de helft van haar verduurzaamheidsopgave (grootonderhoud) gaat onderbrengen.

 

Continue verbeteren, het verlagen van de integrale kostprijs en het optimaliseren van het hele te doorlopen proces staan aan de basis van deze samenwerking. Door op een open en transparante wijze te denken en te werken als één bedrijf is het mogelijk om op een efficiënte en effectieve wijze de doelstellingen en ambities van WonenBreburg en haar bewoners te realiseren, risico's te verkleinen en meerwaarde te creëren. BAM Wonen en Huybregts Relou zitten, dankzij deze samenwerkingsvorm, vanaf het allereerste begin van een project aan tafel om hun specifieke kennis en expertise in te brengen om te komen tot het best haalbare plan. Daarnaast ligt de focus op aaneensluitend bouwen, van project naar project en het streven naar continuïteit. Deze langdurige verbintenis maakt het daarom mogelijk om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen met nog meer ruimte voor vernieuwing en verbetering.

 

Het gezamenlijk doel, het in bewoonde staat renoveren en verduurzamen van woningen binnen budget en tijd vormt de rode draad van deze samenwerking. Twee onafhankelijke externe kostendeskundigen lopen in het traject mee voor de borging van de marktconformiteit.

 

Partijen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een bijdrage gaat leveren aan hogere scores op bewonerstevredenheid en het verlagen van de integrale kostprijs in het belang van duurzaam, comfortabel en betaalbaar wonen.

 

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg: "We zijn op zoek naar beter op elkaar afgestemde processen en keuzes in materialen en technieken bij groot onderhoudsprojecten, waardoor de tevredenheid van de huurders nog beter wordt. Marktconforme prijzen blijven daarbij een voorwaarde. Verder draagt deze samenwerking bij aan de continuïteit en stabiliteit van onze groot onderhoudsbouwstroom, wat gelet op de opgave om ons bezit kwalitatief op peil te houden en te verduurzamen van groot belang is."

 

Frans Fonteijn, directeur BAM Wonen Zuid: "Meer en meer zien we dat er gekozen wordt voor samenwerkingen waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van stakeholders en partners, capaciteit gereserveerd wordt en waarin de focus ligt op waardevermeerdering voor de klant en haar bewoners, nu en in de toekomst".

 

Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou: "Met dit convenant gaan we weer een belangrijke stap verder, het stadium van de pilot projecten voorbij. Bij samenwerken voor een langere periode investeren we nog meer in elkaars organisaties waarbij het mogelijk wordt om op te presteren op een hoger niveau!"

Thema's