10 mei 2016

Voorwaarden voor waardevol zorgvastgoed

Gezamenlijk met CRA Vastgoed hebben we het initiatief genomen om diverse zorg-verlenende instellingen te bewegen om aanwezig te zijn tijdens een tweetal informatiedagen op 13 mei en 17 juni bij een interactieve Informatie Op Locatie (IOL) te Sterksel.

 

Voorwaarden voor waardevol zorgvastgoed

Zorginstellingen met eigen bezit van vastgoed zijn dagelijks met diverse uitdagingen bezig. De zorginhoudelijke randvoorwaarden zijn (vaak) tegenstrijdig met het vastgoedbelang. En wat heeft dan prioriteit, de dagelijkse zorgverlening of de waarde van het vastgoed?

Tevens speelt de factor tijd een rol. Ga je bijvoorbeeld uit van 30 jaar eigen exploitatie? Of toch 40 met een tussentijdse renovatie, of juist 10 en daarna herbestemmen? In tegenstelling tot bijvoorbeeld een institutionele belegger is het moment van "uitponden" voor een zorginstelling veel moeilijker te plannen, als er überhaupt ooit sprake van is. Het gaat immers niet om willekeurige "huurders" maar om je eigen zorgbehoevende klanten, waar tevens een arbeidsintensief zorgproces omheen georganiseerd is.

Wij zijn van mening dat we flinke stappen kunnen zetten als we open staan voor een transparante samenwerking en onze opgedane kennis met elkaar willen delen. Echter blijkt dat deze manier van kennisdelen (waar men in de corporatie wereld al aan gewend is) nog even wennen is voor de zorgsector.

Toch zijn we er in geslaagd om een tiental zorginstellingen geïnteresseerd te krijgen. Ook hier blijkt dat het persoonlijke contact met deze doelgroep bijdraagt om hierbij aanwezig te willen en kunnen zijn.

Aspecten welke behandeld zijn tijdens deze bijeenkomsten:

Waardevol zorgvastgoed, keuzes Stichting Kempenhaeghe
Remco Duin van Stichting Kempenhaeghe gaf tekst en uitleg over hoe zij de keuzes hebben gemaakt bij de omgekeerde integratie op hun instellingsterrein. Voor welke uitdagingen stond Kempenhaeghe? Welk masterplan is gerealiseerd en hoe is deze tot stand gekomen?

BIM in de praktijk
Cas Jansen (BIM Manager) vertelde tijdens zijn presentatie over de toegevoegde waarde van BIM in de praktijk. Met name de voortdurende verbeteringen tijdens de looptijd van het project, de leercurve en groeiende meerwaarde. Is dit tevens van toegevoegde waarde voor zorginstellingen? Wat zijn hierbij de do's en don'ts?

Rondleiding woonwijk Kloostervelden in aanbouw
Onze hoofd uitvoerder René Gevers heeft tot slot nog een rondleiding over het terrein verzorgd waar de gerealiseerde zorgclusters en woningen bekeken werden. Hierbij werd onder andere aandacht besteed aan de vraag "Hoe kan Domotica de klanten en de zorgverleners helpen?".

Wij zijn er van overtuigd dat we groepsbreed een nette en professionele indruk hebben achter gelaten bij onze gasten. Wederom een goed voorbeeld van Resultaat komt Samen.