Betrokken

Betrokken

Wij zijn betrokken bij onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij.

 

Klanten
We zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid bij onze klanten bijdraagt aan het opbouwen van een langdurige relatie. Dit doen we onder andere door te luisteren. Waar hebben onze klanten behoefte aan? Waar liggen zij 's nachts wakker van? Hoe kunnen onze en diensten bijdragen aan een hoge wederzijdse betrokkenheid? Onze mensen doen dit door dagelijks klantverwachtingen te overtreffen, gedreven door passie en trots.

 

Medewerkers

Onze mensen geven onze organisatie een gezicht. We zijn ervan overtuigd dat mensen zaken doen met mensen, niet met logo's. We zijn dan ook trots dat we een laag verloop kennen, en een 8 als medewerkerstevredenheidscore krijgen. Onze mensen geven aan zich binnen de familie van VB Groep thuis te voelen.

 

Maatschappij

We staan met beide benen in de maatschappij. We bouwen al sinds 1873 en zorgen dat onze bedrijfsvoering een bijdrage levert aan de maatschappij om ons heen. Dit doen we door actief deel te nemen op verschillende vlakken. Zo hebben we een visie op duurzaamheid ontwikkeld op basis van The Natural Step, participeren we in Samen Slim Bouwen aan de Toekomst en voeren we een actief social return beleid.