Engineer & Construct

De Gemeente Eindhoven heeft samen met de hockeyverenigingen Oranje Zwart en EMHC het plan opgepakt om een hockeyaccommodatie te realiseren in het gebied Genneper Parken. De nieuw te realiseren accommodatie voorziet in de huisvesting voor beide verenigingen, die op het moment van in gebruik name van de accommodatie gefuseerd zullen zijn.

De accommodatie wordt eigendom van een Vereniging van Eigenaren (VvE), welke bestaat uit de gemeente Eindhoven en beide hockeyverenigingen. In een splitsingsakte, met tekening, zullen de rechten en plichten van beide eigenaren nauwkeurig worden beschreven. De accommodatie bestaat in hoofdzaak uit een gebouw met kleedruimten met bijbehorende sanitaire- en bergruimten, ontmoetingsruimte met bijbehorende horeca ruimten, tribunes en een hockeyveld.

 

De opdrachtgevers hechten er veel waarde aan om in het ontwerpproces te kunnen sturen op budget, maximale kwaliteit en tijd. Om die reden heeft men gekozen voor de contractvorm Engineer & Construct overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005.

Om een efficiënte invulling te kunnen geven aan een E&C-project, en hierbij de voordelen van een E&C-project ook daadwerkelijk te kunnen benutten, is het van belang de verantwoordelijkheid voor het gehele project bij een marktpartij neer te leggen. Deze kan vervolgens optimaal invulling geven aan de ontwikkeling, binnen de kaders die door de aanbestedende dienst worden gesteld. Gegeven het feit dat een partij verantwoordelijk is voor de engineering en realisatie van zowel de bouwkundige, constructieve als installatietechnische onderdelen van de accommodatie.

 

De gemeente Eindhoven zal namens alle opdrachtgevers optreden als bouwheer en is daarmee tevens de aanbestedende dienst voor dit project.

 

Voor de accommodatie heeft architectenbureau Diederendirrix een Voorlopig ontwerp (VO) met een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Op basis van dit VO, in combinatie met het Vraagspecificatie 1 (Technisch Programma van Eisen) en Vraagspecificatie 2, zal een marktpartij worden gecontracteerd voor de verdere uitwerking en de realisatie van de accommodatie.

 

Per 1 juli 2016 wordt de nieuwe naam van de fuserende hockeyclubs: HC Oranje Rood. Zie ook: http://www.hcoranje-rood.nl/site/

 

 

  • BVO:circa 1.800 m²
  • Start:medio 2015
  • Oplevering:voorjaar 2016
  • Opdrachtgever:Gemeente Eindhoven

Thema's