Van vrij geïsoleerde instelling naar kleinschalige levendige woonwijk

In de gemeente Heeze - Leende wordt de komende jaren volop gebouwd op het Providentia terrein van Stichting Kempenhaeghe. Providentia als nieuw dorp waarin de huidige bewoners met hun nieuwe buren en buurtgenoten 'gewoon' wonen.

 

CRA Vastgoed en Huybregts Relou zullen uitvoering en vorm geven aan respectievelijk de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe dorp Kloostervelden op het Providentia terrein. Van een vrij geïsoleerd liggende instelling naar een kleinschalige levendige woonwijk, waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking samen wonen en samen leven. Het is de opgave voor CRA Vastgoed om hiervoor de ideale omstandigheden te creëren. Deze opgave daagt CRA Vastgoed uit om zich te verplaatsen in de behoeften van de nieuwe buren. Tegelijkertijd is er het besef dat hoewel iedereen anders is, we vooral veel overeenkomsten hebben; prettig wonen in een fijne en veilige omgeving.

 

Voor de cliënten van Stichting Kempenhaeghe zal nieuwbouw gerealiseerd gaan worden. Totaal zes clusters verdeeld over twee bouwlagen. Zodra die gereed is, worden de bewoners overgeplaatst naar de nieuwbouw en zullen de huidige paviljoens verdwijnen. Daarnaast wordt een groot gedeelte van het gebied ingevuld door marktwoningen. Dit zijn marktwoningen (vrije verkoop) in diverse prijscategorieën: vrije kavels, appartementen, patiobungalows, rijwoningen, vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Deze worden per deelgebied gebouwd. Omgekeerde integratie is het sleutelwoord.

 

Het bestemmingsplan voor de geplande nieuwe ontwikkeling van de woningen is definitief. Momenteel wordt gekeken naar de verdere uitwerking van de beoogde indeling van het prachtige terrein, de gedachten rond de verschillende soorten woningen en zaken als verkeer, natuur en groen, parkeren, voorzieningen en architectuur. Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om middels Slimmer Kopen een woning aan te bieden. Het plan zal prachtig worden en u kunt nu meegenomen worden in het vervolgproces en zo samen na denken over de uiteindelijk invulling van Kloostervelden.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.kloostervelden.nl of een mail sturen naar info@cravastgoed.nl