Open plan proces

Dit project betreft 2 woonblokken van elk 24 appartementen in de wijk Zonderwijk. Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde zijn grondig aangepakt. Aert Swaens heeft er voor gekozen om het project te doorlopen middels een open plan proces. Dit houdt in dat bewoners in een zeer vroegtijdig stadium waren betrokken bij de planvorming. Bewoners hebben meegedacht - en gepraat over oplossingen omdat zij als ervaringsdeskundigen de woningen en hun woonomgeving het beste kennen. Mede om deze reden is er een klankbordgroep in het leven geroepen.
  • Aannemer:Huybregts Relou BV
  • Constructeur:Van de Laar Advies- en Ingenieursbureau voor bouwconstructies