Prestatiecontract

Uitvoering van het meerjaren bouwkundig onderhoud en meerdere kleine bouwkundige projecten middels een prestatiecontract voor de diverse loctaties van Fontys in Limburg.

  • Start:begin 2014
  • Oplevering:looptijd 4 jaar
  • Opdrachtgever:Fontys Hogescholen
  • Directievoering:Fontys
  • Bouwdirectie:Fontys
  • Aannemer:Complan / Huybregts Relou