Veldhoven, onderhoud Wal/Struweel

Dit project bestaat uit drie woonblokken met drie tot vier bouwlagen. De renovatie bestond uit een gevelrenovatie, dat wil zeggen dat alle houten kozijnen en gevelbetimmeringen vervangen zijn door aluminium kozijnen respectievelijk Rockpanel. Tevens zijn de schuine daken na-geïsoleerd en voorzien van nieuwe dak singels.

 

De entrees (totaal twaalf stuks) zijn compleet gerenoveerd en uitgebreid. Ook zijn gelijktijdig de open onderdoorgangen aangepast en is de gesloten fietsenstallingen (totaal drie stuks) gerealiseerd. De buitenwanden van deze fietsenstallingen zijn uitgevoerd met een ventilerend lamellenscherm. Om deze fietsenstalling uit te kunnen voeren zijn bij de bestaande nutsleidingen in mantelbuizen gelegd worden omdat eerst sprake was van een buitensituatie en er nu sprake is van een binnensituatie.

 

Voor er gestart kon worden met de renovatiewerkzaamheden heeft er nog een asbestinventarisatie plaats moeten vinden. Hiertoe zijn alle appartementen individueel opgenomen. Met name de asbesthoudende beglazingskit heeft hierbij een belangrijke rol gespeelt.

 

In de appartementen zijn de keukens vervangen en de mechanische ventilatie wordt ook aangepast c.q. aangebracht. Ook zijn de balkonhekken van de appartementen vervangen.

 

 

  • Aannemer:Huybregts Relou BV