Nul op de meter

Deelname in werkgroep "Nul op de Meter" onder Netwerk Conceptueel Bouwen ten behoeve van kennisoverdracht en vermarkten van energieneutrale woningen.

 

Om het wonen in Nederland energieneutraal te maken is nog een flinke slag te slaan, vooral in de bestaande bouw, maar ook in de nieuwbouw. Verwacht mag worden dat er jaarlijks zeker nog 50.000 nieuwe woningen nodig zijn. Hier kijken we naar de ambitie om die nieuwe voorraad alleen nog maar energieneutraal te maken en niet te wachten tot 2020 wanneer dat wettelijk dwingend wordt. Zie ook www.conceptueelbouwen.nl.