HSC Gezinswoning EPC 0,0

In het voorjaar van 2013 heeft HSC een concept voor een energieneutrale gezinswoning ontwikkeld. In deze periode hebben we voor de HSC Gezinswoning de meest kwalitatief en kostentechnisch efficiënte  EPC 0 woning gedefinieerd.

 

Er zijn vele combinaties waardoor we een EPC van 0 kunnen behalen. Maar we willen allen dat het te besteden geld wordt ingezet waar dit het meeste waarde creëert voor de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat we eerst een keuze hebben gemaakt op basis van wensen zoals het volgende voorbeeld van de keuze van het ventilatie systeem. De beleving van een frisse woning vinden de bewoners erg belangrijk. Aanvoer van verse buitenlucht is lucht versterkt deze beleving. Daarnaast geven veel verhuurders en eigenaren aan dat ze het verwisselen van vervuilde filters in een WTW-systeem qua onderhoud niet zien zitten. Natuurlijke aanvoer van verse buitenlucht door middel van roosters en mechanische afvoer is daarom het uitgangspunt. Daarmee niet gezegd dat een ander systeem niet mogelijk is.

 

Naast wensen spelen bij een keuze de kosten bij een rol.  Vaak zie je dat een maatregel zoals isoleren (schil) boven een bepaalde waarde, in de EPG berekening niet veel effect  niet meer heeft, maar nog wel hoge kosten met zich mee brengt.  Er is dan in de EPG-berekening een punt bereikt waarbij de schil in de geen zwak punt  meer vormt.  Het is dan zoeken naar een volgend punt zwak punt wat met weinig kosten sterk gemaakt kan worden en wat dan ook past binnen het wensenkader van de klant.

 

Op deze manier en na vele oefeningen hebben we voor de HSC gezinswoning een ideale balans gevonden tussen kosten en wensen met als uitgangspunt een EPC van 0,0.

In de praktijk zal voor ieder project een nieuwe balans worden gezocht op basis van de specifieke klantwensen. En door de kennis van onze zorgvuldig opgebouwde ketenpartners welke altijd de laatste technieken aandragen blijft HSC zich ontwikkelen.

 

Nog een stap verder gaan we bij de HSC 0opdemeter woning, waarbij we de propositie van het netwerk conceptueel bouwen uitdragen. Hierbij realiseren we voor  €100.000,- een woning zonder energielasten.