Renovatie 195 woningen NOM 't Ven

Het project wordt gerealiseerd vanuit een bouwcombinatie. deze combinatie bestaat uit Huybregts Relou en Van Santvoort Bouw te Veldhoven. samen vormen zij, samen met de opdrachtgever team "Thuis in het Ven".

 

'thuis investeert in 304 woningen in 't Ven waarvan 195 woningen woden gerenoveerd en voor de resterende woningen komt vervangende nieuwbouw. Bewoners maken samen de buurt. Zij wonen er, zij leven samen in hun straat, hun buurt, hun wijk. 'thuis maakte samen met bewoners de plannen voor de verbetering van de woningen. Hierbij was het belangrijk dat de woningen betaalbaar bleven. Medio 2017 heeft 'thuis een tender uitgeschreven waar diverse marktpartijen waren uitgenodigd om de technische zowel sociale renovatie uit te voeren.

 

Op dit moment is het modelblok, welke bestaat uit negen woningen, gerealiseerd. 'thuis heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid. deze ambitie wordt zoveel mogelijk ingevuld. 


Buiten de binnenrenovatie welke op bewonersniveau wordt uitgevoerd komt er een complete nieuwe geïsoleerde buitenschil omheen, dak wordt vernieuwd inclusief zonnepanelen. Bestaande kozijnen worden vervangen inclusief drievoudig isolatieglas. De kruipruimte wordt geïsoleerd. Tevens worden de woningen all-electric gemaakt. Al deze ingrepen leiden er toe dat de woningen gasloos zijn.

 

Buiten de technische opgave is de totale bewonerscommunicatie in onze handen.

 

Zie hieronder het filmpje over de werkzaamheden van het project.

 

  • Plaats:Eindhoven, Wijk 't Ven
  • Start bouw:1 november 2018
  • Oplevering:15 december 2020
  • Opdrachtgever:Woningstichting 'thuis